Địa chỉ: Thôn Sau- Đoan Bái- HH
 23/06/22  CHI BỘ  10
Công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025
 04/05/21  CHI BỘ  58
TRƯỜNG MN ĐOAN BÁI SỐ 2
 04/05/21  CHI BỘ  49
TRƯỜNG MN ĐOAN BÁI SỐ 2