Họ và tên:Nguyễn Thị Huyền: 

Chức vụ: Tổ trưởng  tổ văn phòng

Học vị: học hàm: trung cấp kế toán

Điện thoại:0355189869